Nederlands Herseninstituut en -Hersenbank: waar een klein land groot in is

In het Nederlands Herseninstituut zijn wetenschappers op zoek naar de oorzaak van hersenziektes en wat zich daardoor in de hersenen afspeelt. Denk hierbij aan de ziekte van Alzheimer, Parkinson en MS. Maar ook ziektes als depressie, slapeloosheid en schizofrenie vinden hun oorzaak in de hersenen. Onderzoekers werken met hersenmateriaal, geschonken door hersendonoren. In het Nederlandse Herseninstituut kijken ze naar het functioneren van de hersenen: hoe functioneert een hersencel, hoe komt het netwerk tot stand. En als je dat weet: hoe kan het misgaan. Stukjes hersenen van mensen met een diagnose, worden vergeleken met hersenen van niet gediagnosticeerde mensen (controles). Pas als je weet hoe mechanismen in de hersenen werken, kan je beginnen aan de vertaalslag naar een therapie of medicijn.

Veel mensen denken dat dit belangrijke werk een overheidstaak is. Maar de overheid financiert slecht 20 % van de kosten. De vrienden van het Nederlands Herseninstituut en de Nederlandse Hersenbank werken er hard aan om hieraan bekendheid te geven. Doel: fondsen werven en donateurs vinden die het belangrijke onderzoek helpen mogelijk maken. Ik schreef teksten voor hun website (zodra deze gepubliceerd zijn zal ik linken plaatsen). Op een draaidag van films voor de social mediakanalen van de Hersenvrienden maakte ik enkele foto’s voor hun fotobank.